Skip to main content
High Humans

About us

High Humans is een platform dat het individu de ruimte geeft om open en eerlijk te zijn over (recreatief) drugsgebruik, in welke mate dan ook. Met als uitgangspunt de erkenning voor het individu en zijn eigen keuzebeschikking. Het doel van het platform is om het taboe rondom substantiegebruik te doorbreken en sámen te werken naar een beter drugsbeleid door met elkaar in gesprek te gaan. De samenleving zoals we die kennen wordt steeds meer aan banden gelegd en verliest haar open karakter beetje bij beetje, zowel door druk van de overheid als door het oordelende oog van de maatschappij. High Humans wil het taboe doorbreken door  mensen aan het woord te laten en van een maatschappelijk beladen onderwerp een intelligent onderwerp te maken. De confessies en content zijn een schatkist aan behoeftes, ervaringen en wensen van het individu en deze stellen het platform in staat een onheus beleid ter discussie te stellen en verantwoording van onze politieke vertegenwoordigers te eisen.