Skip to main content

‘Meer legalisatie en bovendien meer categorisatie van diverse genotsmiddelen zou naar mijn idee moeten leiden tot een veiliger klimaat dat een groot deel van een onnodige onderwereld cultuur overbodig zou maken’

‘Het beleid zoals het nu is schiet tekort, met name doordat er geen onderscheid gemaakt wordt tussen verschillende soorten drugs en de redenen die er zijn voor het gebruik van deze middelen. Momenteel wordt alles of op een verboden opiumlijst gezet, of het wordt gedoogd. De redenen hiervoor zijn vaak weinig transparant en vaak gebaseerd op achterhaalde idealen die niet stroken met de werkelijkheid.In eerste instantie zou de overheid er goed aan doen onderscheid te maken tussen recreatieve drugs, welke stimulerend werken en met juiste regulatie alleen maar veiliger gebruikt kunnen worden, en zware drugs die zo verslavend werken dat zij de potentie hebben het leven te ontwrichten van de gebruiker (of in dat geval verslaafde).

Meer legalisatie en bovendien meer categorisatie van diverse genotsmiddelen zou naar mijn idee moeten leiden tot een veiliger klimaat dat een groot deel van een onnodige onderwereld cultuur overbodig zou maken. Een goede tussenstap zou daarin denk ik zijn om de legaliteit van het middel te toetsen aan de inmiddels bewezen effecten van gebruik en verslaving, eerder dan of het effect van de drug zelf als uitgangspunt te nemen. Dat leidt naar mijn idee tot een beter te controleren en aangenamere situatie.’