Skip to main content

BELEID

Het huidige drugsbeleid in Nederland komt voort uit het Internationaal Opiumverdrag van 1912, het eerste internationale verdrag omtrent het controleren van drugshandel. Destijds lag de nadruk op het controleren van de handel met het oogpunt op veiligstellen van economische belangen. Inmiddels ligt de nadruk van het drugbeleid op bestrijding en ‘harm reduction’. De productie, import, export, handel en het bezit van harddrugs is verboden en op overtreding staan straffen. Het gebruik van harddrugs is niet verboden om te zorgen dat mensen, ook onder invloed, altijd naar het ziekenhuis durven te gaan.

Maar wat zijn de consequenties van dit beleid? Een korte schets van de situatie:

Een groot deel van de handel en distributie van drugs wordt gecontroleerd door het criminele circuit. Politie en Justitie hebben hun handen vol hieraan, wat een financiële last is voor onze maatschappij. Deze zogenaamde War on Drugs heeft daarbij veel slachtoffers gemaakt: duizenden doden en nog vele anderen die jarenlang in de gevangenis terecht komen. Bovendien is deze ongecontroleerde productie schadelijk voor het milieu: het chemische afval wordt gedumpt omdat ze uiteraard nergens terecht kunnen met het productieafval. Met als resultaat dat het dan vaak in de natuur terecht komt.

Bovendien blijkt dat de belangrijkste doelstelling van de War on Drugs – verkrijgbaarheid en consumptie terugdringen – niet behaald wordt; de drugsprijzen zijn door deze “oorlog” nauwelijks omhoog gegaan en nog nooit was de beschikbaarheid zo groot als nu.

Kortom: mensen gebruiken en zullen altijd blijven gebruiken, verbod of geen verbod, en het huidige drugsbeleid is niet gebaseerd op realisme en/of gedegen onderzoek. Wij zijn dan ook van mening dat de consument zelf moet kunnen beslissen of hij/zij de risico’s van druggebruik wil dragen. Echter, vinden wij ook dat dit onder begeleiding en met goede voorlichting moet gebeuren. Beleid zou daarbij vrij moeten zijn van vooroordelen, gebaseerd op gedegen wetenschappelijk onderzoek, in samenwerking met relevante organisaties en experts, en in overleg met de consument. Alleen de consument kan immers duidelijkheid verschaffen over de motivatie achter het gebruik en bijbehorende wensen en behoeften.

Deze stem, zonder schaamte en ongemak, wil HIGH HUMANS aan bod laten komen. Zodat weldra duizenden en duizenden drugs consumenten onze overheid kunnen laten weten dat het tijd is voor een nieuw en passend beleid.

Want alleen als wij onze stem laten horen, kan een gesprek worden gevoerd.

 

Bronnen & leeslijst: 

De Correspondent / Bart de Koning – Red Nederland legaliseer drugs 2015

De Correspondent / Thijs Roes – Ik zocht naar manieren om drugs beter te reguleren en dit vond ik tot nu toe 2016

Eindhovens Dagblad / Kaj Hollemans – Cannabis legaal; minder schade 2017

Eindhovens Dagblad / Kaj Hollemans – Harde aanpak drugsgebruikers bant de criminaliteit niet uit 2019

Elsevier / Gerlof Leistra – ‘De oorlog tegen drugs valt niet te winnen. Nooit’ 2019

Het Parool / Tim Jansma, Mac Busz en Guido van Diepen – ‘Veroordeel de ‘jogasnuiver’ niet’ 2019

HP de Tijd / Door Postma – Wetenschappelijk drugsadvies wordt vaak genegeerd 2018

Initiatiefnemers Floor van Bakkum, Vera Bergkamp, Maarten Groothuizen, Dr. Ton Nabben – Manifest voor een realistisch drugsbeleid 2020

NOS / Remco Andringa – Weer meer drugsafval gedumpt, gemeenten vrezen kosten 2018

OneWorld / Sandra Deira – Leg de schuld niet bij de drugsgebruiker 2019

RIVM – Ranking van drugs. Een vergelijking van de schadelijkheid van drugs 2009

Rozenberg Quarterly / Ton Nabben – High Amsterdam. Ritme, roes en regels in het uitgaansleven 2020

Tijdschrift voor de Politie / Bart de Koning – Waarom voeren we nog steeds een War on Drugs? 2019

Trimbos – Nationale Drugsmonitor 2019 

Trouw / Kristel van Teeffelen – De twee gezichten van het Nederlandse drugsbeleid 2020

Trouw / Vera Bergkamp, Floor van Bakkum en Ton Nabben – Regel een realistisch drugsbeleid en benoem een onafhankelijke staatscommissie 2020

Universiteit van Nederland  / Dr. Bram Ramaekers / Dr. Gjalt-Jorn Peters / Dr. Kim van Oorsouw / Prof. dr. Pieter Tops / Prof. dr. Jan Ramaekers – 5 topwetenschappers over drugs & pillen 2018

VN / Bart de Koning – Het debat: moet Nederland cannabis legaliseren? 2016