Chronicles of people
and their recreational drug use

Luister en laat je horen

De meeste mensen die drugs gebruiken doen dit recreatief, op een bewuste en gecontroleerde manier. Daarnaast leiden de meeste van deze recreatieve gebruikers een gezond en succesvol leven. Soms kan drugsgebruik hun het gevoel geven ‘een beter mens’ te zijn; door hun geest open te stellen, in het moment te leven en beter in verbinding te staan met de wereld en de mensen om hen heen.

Ondanks deze positieve effecten vindt dit recreatief drugsgebruik vooral plaats achter gesloten deuren. High Humans wil dit ouderwetse taboe doorbreken middels bekentenissen van drugsgebruikers – mensen zoals jij en ik – die dromen van een wereld waarin recreatief drugsgebruik geaccepteerd wordt. Zij roepen op tot een drugsbeleid dat dat weerspiegelt en dat past bij een moderne wereld.

High Humans is een samenwerking tussen Stichting Beter Beleid en Sociëteit TenClub.