Skip to main content

‘Belangrijk in relatie met drugs is denk ik respect voor het middel of medicijn waar je voor kiest; sta stil bij je intentie en motivatie, en geef je over aan de reis waarin je wordt meegenomen’

‘Drugs en dan met name plantmedicijnen spelen een rol in mijn onderzoek naar mezelf. Hier open over kunnen delen vind ik belangrijk omdat het onderdeel is van wat ik doe en wie ik ben. Ik geloof dat openheid, voorlichting en betrouwbare informatie essentieel zijn om op eigen verantwoordelijkheid veilig met middelen om te kunnen gaan. 

In het gebruik zoek ik altijd naar diepgang of een stuk zelfonderzoek. In verbinding met mezelf of met anderen verken ik de geestverruiming die op dat moment plaatsvindt. Ik zie het als een soort zelftherapie. Dat mag ook best leuk zijn. Therapie of zelfonderzoek hoeft niet altijd zwaar te zijn. Je overgeven aan plezier en het moment kan juist heel helend zijn. Belangrijk in relatie met drugs is denk ik respect voor het middel of medicijn waar je voor kiest; sta stil bij je intentie en motivatie, en geef je over aan de reis waarin je wordt meegenomen. Bij interne processen is het altijd belangrijk dat er voldoende emotionele draagkracht is. Als mijn intentie is om voor iets te vluchten, bieden drugs me niet wat ik op dat moment nodig heb. Dan zoek ik steun van een professional die ik vertrouw. 

Mij heeft het bewust inzetten van drugs me geholpen om het leven vanuit een breder perspectief te zien. Wanneer ik vastzit in aangeleerde, beperkende patronen kan het gebruik van psychedelica me helpen inzien en voelen. De inzichten die drugs me geven voelen als inkijkje in hoe ik de wereld ook kan ervaren. Ik sta dan dichter bij mijn eigen kern, mijn eigen waarheid. Veel zaken die je normaliter niet waarneemt of aan je voorbijgaan, komen dan wel binnen. Het heeft me laten ervaren hoe alles in verbinding staat. Vroeger voelde ik me soms eenzaam en verloren, psychedelica hebben me laten ervaren dat ik onderdeel ben van alles om me heen. Dat geeft me een gevoel van gedragen worden, verbinding en liefde. 

De ervaring die ik opdoe tijdens een reis heeft daarna wel tijd nodig om te integreren. Het is geen magisch middel dat alles voor me oplost. Het helpt me inzien. Vervolgens is het aan mij om hier iets mee te doen.’