Skip to main content

‘Een sober leven biedt naar mijn mening maar één perspectief op het leven’

‘Het thema drugs is een onbesproken en gestigmatiseerd onderdeel van mens zijn. Dan bedoel ik niet per se de drugs zelf, maar de ervaring die bepaalde drugs kunnen bieden. Hier ligt een soort Plato’s grot principe aan ten grondslag. Een sober leven biedt naar mijn mening maar één perspectief op het leven. Drugs kunnen ervoor zorgen dat je de wereld door een andere lens bekijkt. Als ik hetzelfde hoofdstuk uit een boek nuchter en vervolgens stoned lees, dan brengt het me verschillende inzichten. Ik denk dat het voor mensen die nog nooit onder invloed zijn geweest heel lastig is om die andere lens te omarmen als betrouwbaar of waar. 

Drugs stellen me in staat om de wereld om mij heen op meerdere manieren te ervaren. Voor mij heeft dat enorm geholpen bij het begrijpen van mezelf en anderen. Onder invloed is het bijvoorbeeld makkelijker om de wereld vanuit het perspectief van de ander te ervaren. Vreemden met een totaal ander leven ontmoet je keer op keer bij feestjes op een vaak meer open en ongedwongen manier. Dit schept kruisbestuivingen tussen mensen die elkaar nuchter misschien nooit hadden ontmoet. Zo leren we van elkaars belevingswerelden. Daarnaast realiseerde ik me dingen eigen te maken die niet van mij zijn. In zowel de liefde als in vriendschappen. Door dat inzicht werd het veel makkelijker om te dealen met liefdesverdriet of me afgewezen voelen. Ik besefte me dat niemand me iets is verschuldigd wanneer ik word afgewezen en dat er ook niet per se iets verloren hoeft te zijn. Zo kan een afwijzing transformeren in een mooie vriendschap. Door drugs heb ik dergelijke bekommeringen kunnen relativeren en kunnen focussen op de perspectieven die er nog zijn. Het heeft me geholpen meer in mijn kracht te staan en te vertrouwen in mezelf. Het heeft me geleerd om negatieve ervaringen in mezelf te accepteren, aan te gaan en niet weg te stoppen. Dan heb ik het vooral over grotere thema’s in het leven. Wanneer het gaat om minder belangrijke frustraties kan ik ook weleens vluchten in gebruik. Dan rook ik een jointje om even niet bezig te zijn met een nare situatie. ‘