Luister en laat je horen...

De meeste mensen die drugs gebruiken doen dit recreatief, op een bewuste en gecontroleerde manier. Daarnaast leiden de meeste van deze recreatieve
gebruikers een gezond en succesvol leven. Soms kan drugsgebruik hun het
gevoel geven ‘een beter mens’ te zijn; door hun geest open te stellen, in het
moment te leven en beter in verbinding te staan met de wereld en de mensen
om hen heen.

Ondanks deze positieve effecten vindt dit recreatief drugsgebruik vooral plaats
achter gesloten deuren. High Humans wil dit ouderwetse taboe doorbreken
middels bekentenissen van drugsgebruikers – mensen zoals jij en ik – die
dromen van een wereld waarin recreatief drugsgebruik geaccepteerd wordt. Zij roepen op tot een drugsbeleid dat dat weerspiegelt en dat past bij een
moderne wereld.

High Humans is een samenwerking tussen Stichting Beter Beleid en Sociëteit
TenClub.