Petitie

Het huidige drugsbeleid werkt niet. Het kost bakken met geld, terwijl drugs
goedkoper en makkelijker te krijgen zijn dan ooit. Ondertussen is er geen
voorlichting, worden zorgen over het beleid genegeerd en houdt
symboolpolitiek echte oplossingen tegen. Bovenal wordt keuzevrijheid terzijde
geschoven en wordt de stem van gebruikers die bewust kiezen voor recreatieve drugs niet serieus genomen.

Daarom steunt High Humans de petitie ‘Start beter drugsbeleid’. Deze petitie
vraagt de Tweede Kamer om zonder vooroordelen, op basis van wetenschappelijk onderzoek en in samenwerking met betrokken organisaties
en ervaringsdeskundigen, na te denken over een nieuw drugsbeleid. Dit nieuwe beleid moet de minste gevaren opleveren voor de volksgezondheid, de kosten van drugs handhaving beteugelen en recht doen aan de keuzevrijheid van mensen.

We moeten de drugsparanoia stoppen. En een beter drugsbeleid starten.