Skip to main content

Ruben Otte (25), student farmaceutische wetenschappen, reageert: ‘Ik ben het niet eens met deze stelling. Wat mij betreft kun je consumenten van drugs goed vergelijken met consumenten van chocola; achter de productie hiervan schuilt een donkere wereld, waarbij slavenarbeid en exploitatie vaak een rol spelen. Maar iemand die een reep chocola in de supermarkt koopt, is toch geen crimineel? Mensen zien niet de bloedspetters die op het product zitten. Je kunt mensen daarover informeren en bewuster maken met een campagne, maar het criminaliseren van de consument werkt naar mijn idee averechts.

Kijk maar naar de VS, waar een three strikes-wetgeving geldt. Mensen kan na drie misdrijven een extra hoge sanctie worden opgelegd. Het effect daarvan lijkt marginaal, want het aantal recidivisten is daar schijnbaar juist ontzettend hoog. In mijn optiek werkt niét straffen juist ontzettend goed, kijk maar naar Portugal. Daar heerste rond de eeuwwisseling een ontzettend groot drugsprobleem; de situatie was echt uitzonderlijk voor Europese standaarden. In plaats van restrictiever optreden bij probleemgebruikers, werd er een systeem ontwikkeld waarbij juist betere nazorg werd geleverd aan deze mensen. Het beleid werd gebaseerd op basis van zorgen, in plaats van straffen.

In Nederland is het tegenovergestelde gebeurd, toen het CDA voor een strengere benadering van drugsgebruik is gaan pleiten. Volgens mij is het enige wat hiermee wordt bereikt, dat gebruik juist onveiliger wordt. Stel je voor dat je op een festival XTC hebt gebruikt en last krijgt van dehydratie of oververhitting, maar je weet dat er sancties zitten op het gebruik van pillen. Ik zou in zo’n situatie veel minder snel naar een EHBO-post gaan, dan wanneer je weet dat gebruik wel toegestaan is.’

Reageer

High Humans poneert eens in de zoveel tijd een stelling waar verschillende mensen op reageren. Mensen zoals jij. Wat vinden zij van bepaald beleid? Of van veelgehoorde kritiek? Hoe denken zij dat het beter of anders kan? Wil jij jouw ideeën ook weleens laten horen, meld je dan aan via deze link

Leave a Reply