Skip to main content

‘De wetenschap dat drugs je verder kunnen helpen in het leven mits op de juiste manier gebruikt is een belangrijk gegeven om te delen. Dat vergroot de urgentie om drugsgebruik bespreekbaar te maken’

‘Via mijn werk kom ik veel in aanraking met mensen die uit detentiecentra komen, een voorwaardelijke straf of TBS hebben, en kampen met persoonlijkheidsproblematiek. Met mijn behandeling probeer ik ervoor te zorgen dat ze niet opnieuw een delict begaan. Zeker de helft van mijn cliënten hebben op een of andere manier een drugsachtergrond en vaak gaat het plegen van delicten samen met drugsgebruik. Zodoende kom ik veel in aanraking met de duistere kant van gebruik en tegelijkertijd heb ik zelf – en veel vrienden om me heen – hele positieve ervaringen met drugs. 

Voor de ene persoon pakt het ontzettend slecht uit en voor de ander is het een ‘life opener’. Het hangt er denk ik van af hoe diep je in het gebruik zit, of je weet waar je mee bezig bent en of je je eigen kwetsbaarheden kent. Ik behandel bijvoorbeeld veel mensen die psychose gevoelig zijn. Lang niet iedereen weet dat psychedelica makkelijk een nieuwe psychose kunnen aanwakkeren omdat het werkt op het realiteitsbesef. Bovendien staan dergelijke cliënten dikwijls onderaan de sociale ladder en leven in een weinig liefdevolle omgeving. Steun van familie of vrienden is meestal afwezig. Allemaal zaken die niet helpen om een set en setting te creëren waarin drugsgebruik dienend kan zijn. Daarentegen hebben mijn eigen ervaringen met drugs ervoor gezorgd dat ik me vrijer voel en minder sociale beperkingen ervaar. Het integreren van de mindsets die ik ervoer onder invloed, heeft ervoor gezorgd dat ik meer bewegingsvrijheid voel wanneer ik nuchter ben. 

De wetenschap dat drugs je verder kunnen helpen in het leven mits op de juiste manier gebruikt is een belangrijk gegeven om te delen. Dat vergroot de urgentie om drugsgebruik bespreekbaar te maken. Meer voorlichting en het delen van verhalen over hoe gebruik een positieve invloed kan hebben op je leven zou onnodig leed kunnen besparen.’